Csoportjaink

of

Nyuszi csoport


Óvodapedagógusok:
Neiser Klára - Klári néni
Unginé Bende Bernadett - Berni néni
Dajka:
Radnóti Gabriella - Gabi néni
Pedagógiai asszisztens:
Mezeiné Mayer Erika - Erika néni

A Nyuszi csoportba idén 22 kisgyermek jár, 14 lány és 8 fiú, közülük 12 nagycsoportos, 5 középsős és 5 kiscsoportos korú. Csoportunk vegyes életkorú összetétele lehetőséget biztosít a családoknak, hogy a testvérek együtt lehessenek, és együtt vehessenek részt a különböző játékos tevékenységeinkben. Összetartó, befogadó gyermekközösségünk alapjai az egymás elfogadása, segítése, barátságok erősítése, konfliktusok megfelelő kezelése. A szabad játékidőben felkínált tevékenységeken- mese, vers, ének, kézműveskedés, környezetünk megismeréséhez kapcsolódó tevékenységek- keresztül sokoldalúan fejlesztjük gyermekeink képességeit, személyiségét. Tornatermünk és udvarunk adta lehetőségeinket kihasználva biztosítjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Hagyományéltető tevékenységeinken, ünnepeinken keresztül gyermekeink bepillantást nyerhetnek a régi, népi kultúra világába, megismerkedhetnek népi gyermekjátékokkal, mesékkel, népköltésekkel, jeles napjainkhoz kapcsolódó megfigyelésekkel, szokásokkal.