Alapítványunk, Vasgyúró Alapítvány

Alapítás éve: 1994.

Székhely:
2500 Esztergom
Rényi Rezső utca 3.

Adószám: 18602779 - 1 - 11

A társadalmi szervezet: A PTK. és az 1997. évi CLVI. tv. alapján közhasznúsági alapítvány.

Alapítvány célja:

Az alapítvány célja az óvodás korú gyermekek életkoruknak megfelelő testedzéséhez, mozgáskultúrájának fejlesztéséhez, egészségük megőrzéséhez szükséges sportolási lehetőségek kialakítása a szülők (nevelőszülők) fizetőképességétől függetlenül.

Ennek megfelelően az Alapítvány szociális, egészségügyi és sport célokat szolgál.

  1. 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
  2. 2. nevelés és oktatás
  3. 3. kulturális tevékenység
  4. 4. gyermek- és ifjúságvédelem
  5. 5. sport

Az alapítvány kuratóriuma:

Ispánné Péter Julianna    -   elnök
Kis László                      -   elnökhelyettes
Unginé Bende Bernadett  -   tag

Köszönet az 1 % -ért!

Az alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank 11740054-20049124

Az erre a számlaszámra történő külön befizetéseket köszönjük, így támogathatja Alapítványunk céljainak megvalósítását. A befizetésekről szükség esetén igazolást is tudunk kiállítani!

Vasgyúró Alapítvány Közhasznúsági Jelentés 2019 megtekintése, letöltése